sponsored by

Top Horse 90


1

Won 8 + Finish 16

CABIR EL SEGNA

2

Won 8 + Finish 13

TURANDOR DI VALLEVERDI

3

Won 8 + Finish 11

MARDOK MA

4

Won 8 + Finish 9

MIETA

5

Won 7 + Finish 16

DOLBY SURROUND

6

Won 7 + Finish 9

ALTANIR

7

Won 6 + Finish 20

FORRESTH

8

Won 6 + Finish 12

BELLA GHIA

9

Won 6 + Finish 12

GHIBLIN

10

Won 5 + Finish 18

NISR LA LIZONNE

11

Won 5 + Finish 15

VELOURS DOR

12

Won 5 + Finish 12

ZIGURAT

13

Won 5 + Finish 11

COMBO

14

Won 5 + Finish 11

ELESA

15

Won 5 + Finish 8

RUNDINEDDA DEL GOLFO

16

Won 5 + Finish 7

MILLAMI DEL MA

17

Won 5 + Finish 6

ALADIN BY NIEROZ

18

Won 5 + Finish 6

COCCORITA DE MORES

19

Won 5 + Finish 5

LB LECHUZA

20

Won 5 + Finish 5

LULU' MARCEL